Din integritet hos BSH

Vi på BSH vill att du ska känna dig trygg när du kontaktar BSH samt när du använder BSH produkter och tjänster. BSH behandlar dina personuppgifter med största omsorg och vi är måna om att värna om din personliga integritet. Därför har vi upprättat denna sida, där vi så tydligt som möjligt beskriver hur vi bland annat behandlar personuppgifter och cookies.

Under nedanstående länkar kan du läsa mer om de olika delarna i vår hantering av dina personuppgifter och av cookies. Notera att där det finns personuppgiftsbehandling som enbart hänför sig till vissa tjänster, kan mer specifik information om den behandling som rör respektive tjänst finnas under avsnitten för dessa tjänster.

Innan du använder dig av BSH tjänster är det viktigt att du läser och förstår hela Integritetspolicyn. Viss typ av behandling kommer vi dock endast genomföra efter att ha inhämtat ditt uttryckliga och frivilliga samtycke.

Under aktuell flik finner du information om:

– Integritetspolicy
– Användningen av cookies

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor! För kontaktinformation, vänligen se Kontakt- och Bolagsinformation.

För att utöva dina rättigheter enligt GDPR, fyll i formuläret. För övriga frågor som berör dataskydd: dataprotection-SE@bshg.com.

 

Integritetspolicy

BSH Home Appliances AB Landsvägen 32, Box 503, 169 29 Solna (”vi” eller ”BSH” i detta meddelande) är, som operatör av www.care-club.se (”Webbsidan”), ansvarig för hanteringen av personuppgifter tillhörande användare av BSH:s webbtjänster (”dig”). BSH behandlar dina personuppgifter med största omsorg och värnar om din integritet. Av denna anledning, vidtar vi alla tillgängliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi och våra tjänsteleverantörer följer gällande dataskyddslagstiftning.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vill vi, i denna Integritetspolicy, informera dig om typen samt omfattningen av och syftet med vår insamling, behandling och användning av persondata som inhämtas i samband med din användning av Webbsidan och våra tjänster. Integritetspolicy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du utövar dem. Notera att där det finns personuppgiftsbehandling som enbart hänför sig till vissa speciella BSH-tjänster, står detta beskrivet för respektive tjänst under respektive aktuell flik.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att avslöja din identitet. Det kan t.ex. omfatta ditt namn, din postadress, e-postadress eller ditt telefonnummer.

Datainsamling och användning

Detaljer avseende den information som vi samlar in som standard när du besöker Webbsidan redovisas nedan under punkten ”Loggdata i webbserver” och ”Användarprofiler som använder pseudonymer”.

Om du t.ex. registrerar dig för aktuell prenumeration av rengörings- och underhållsprodukter ber vi om ditt namn, adress och annan personlig information, se mer nedan.

Alla personuppgifter som du gör tillgängliga för oss används och bearbetas av oss i det syfte som du lämnade uppgifterna.

Loggdata i webbserver

När du besöker Webbsidan är din webbläsare konfigurerad så att följande data (”loggdata”) automatiskt överförs till vår webbserver, som vi därefter samlar i loggfiler.

 • Datum för besöket
 • Tid för besöket
 • Webbadress till den senaste webbplatsen du var på
 • Fil som hämtades
 • Datavolym som överfördes
 • Webbläsartyp och version
 • Operativsystem
 • IP-adress
 • Din internetleverantörs domännamn

Informationen är nödvändig av tekniska skäl för att kunna leverera det innehåll som du begär på ett korrekt sätt och insamlingen är en oundviklig del av ditt användande av Webbsidan. Loggdatan analyseras av statistiska skäl för att förbättra vår Webbsida och dess undersidor.

Användarprofiler som använder pseudonymer

Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av Webbsidan för marknadsanalyser samt för att kunna anpassa Webbsidan efter ditt behov. Insamlingen av användardata och skapandet av en användarprofil sker anonymiserat med hjälp av en cookie-ID. Vi skapar och lagrar alltså användarprofiler endast i anonym form och kombinerar aldrig dem med ditt namn eller någon annan information, t.ex. din e-postadress, som kan avslöja din identitet.

Vi samlar in data och skapar användarprofiler med hjälp av tjänsten Adobe Analytics från Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”). Information om din användning av Webbsidan överförs till Adobes servrar där den analyseras och skickas tillbaka till oss i samlad form och avslöjar trender i den allmänna användningen av Webbsidan.

Du har rätt att invända mot insamling av din användardata och mot att vi skapar en anonymiserad användarprofil av detta slag (opt-out). Du kan framställa din invändning på Adobes Webbsida för opt-out. Om du vill veta mer om hur cookies fungerar och om opt-out-möjligheterna i Adobe Analytics, finns officiell dokumentation från Adobe på följande webbadress: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html.

Adobe Target

För att kunna skräddarsy Webbplatsen (och våra nyhetsbrev) på bästa sätt inhämtar och behandlar vi användardata om ditt besök på vår Webbplats med hjälp av analys-cookies och/eller JavaScript. Insamlingen av användardata och skapandet av en användarprofil sker anonymiserat med hjälp av en cookie-ID.

Vi använder tjänsten Adobe Test & Target som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”) för att inhämta användardata och generera användarprofiler.

Adobe Test & Target fungerar på basis av A/B-tester. Det innebär att besökaren på vår Webbplats får se en annan version av Webbplatsen än den ursprungliga (t.ex. med annan formgivning och annat innehåll). Genom att jämföra versionerna kan vi se vilken version av Webbplatsen som användarna föredrar. Den information som berör dig och som behandlas av Adobe Test & Target kan inte användas för att identifiera dig. Dessutom används IP-anonymisering, vilket innebär att din IP-adress kortas av innan Adobe Test & Target utför någon ytterligare behandling. Användarprofilen kopplas inte ihop med ditt namn, din e-postadress eller några andra detaljer som skulle kunna röja din identitet.

Användardata sparas i högst 37 månader från insamlingsdatumet.

Opt-out: Använd följande länk om du vill inaktivera insamling av dina användardata: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Om du vill veta mera om hur Adobe Test & Targets-cookies fungerar och om opt-out så kan du läsa om det genom att använda följande länk: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Insamling av personuppgifter

Vid användning av våra tjänster kan du direkt eller indirekt komma att lämna information till oss. Ytterligare information kan du komma att lämna vid varje ny dialog med oss (via telefon, sms, e-post, kontaktformulär eller genom användandet av Webbsidan). Detta innefattar även information som du lämnar när du registrerar dig som prenumerant för aktuell tjänst.

Information som du kan komma att lämna till oss är bl.a.:

 • Titel
 • För- och efternamn
 • Fullständig adress
 • E-postadress
 • Faktureringsuppgifter
 • Användarnamn och Lösenord

För att kunna tillhandahålla betaltjänster krävs dessutom att ytterligare data lämnas till oss, t.ex. betalningsuppgifter. För att skydda din data under överföringen använder vi de senaste krypteringsmetoderna (t.ex. SSL) via HTTPS.

Ytterligare information som vi kan komma att samla in är bl.a.:

 • Preferenser när det gäller produkter
 • Information om varor/tjänster som du köpt hos/av oss
 • Historisk information om dina tidigare köp, etc.
 • Servicestatus och servicehistorik, som t.ex. returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt
 • Information om hur du använder Webbsidan, inklusive svarstid för Webbsidan, metod för ankomst och lämnande, vilka eventuella nedladdningsfel som inträffat och leveransnotiser när vi kontaktar dig
 • Enhetsinformation, såsom IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, språkinställningar, browserinställningar, tidszonsinställningar, operativsystem och plattform och skärmsupplösning
 • Din geografiska placering

Nyhetsbrev

Om du registrerar dig för prenumeration på nyhetsbrev används de uppgifter du lämnar i samband med den registreringen endast för detta syfte och delas inte med tredje parter. För att du ska kunna registrera dig krävs namn och en giltig e-postadress. För att verifiera att anmälan görs av ägaren till e-postadressen använder vi en s.k. ”double-opt-in”-metod. Det betyder att vi registrerar anmälan till nyhetsbrevet och skickar ett e-postmeddelande med en bekräftelse. Medgivande till bearbetning av dina personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev kan återkallas när som helst. I varje nyhetsbrev hittar du en länk för detta syfte. Du kan också avanmäla dig direkt genom att kontakta  oss via kontaktmöjligheterna som finns under fliken Kontakt- och Bolagsinformation.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss via e-post lagras de uppgifter du lämnar och används för att bearbeta din begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.

Användar-/medlemskonton

Du kan i vissa fall öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av Webbsidan. Du behöver då genomgå en registreringsprocess där du ombeds att lämna vissa personuppgifter om dig själv.

Vår behandling av dina personuppgifter

All insamling av personuppgifter sker i syfte att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. BSH behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att administrera kundförhållandet med dig så att vi kan fullgöra vårt åtagande gentemot dig och för att förse dig med den information och de produkter som du har rätt till och som du har begärt av oss
 • För att kunna ge bra rådgivning och uppföljning vad avser de produkter och de tjänster som du har köpt
 • För kundanalys och för att administrera BSH:s tjänster samt för BSH:s interna verksamhet, inkluderat felsökning, analys av data, tester samt för statistiska ändamål och enkäter
 • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet
 • För att bedriva riskanalys, riskhantering och för att förhindra bedrägerier
 • För att förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av våra tjänster som led i arbetet att hålla våra tjänster säkra och trygga
 • För att förbättra våra tjänster så att innehållet presenteras på ett sätt som är optimalt för dig baserat på din valda enhet
 • För generell affärsutveckling
 • För att följa tillämplig lagstiftning

BSH behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För kundanalys, administrera BSH:s tjänster och för BSH:s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigade intressen
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att förhindra missbruk av BSH:s tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Följa tillämplig lagstiftning och berättigade intressen
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och berättigade intressen
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter. Berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning

Vi kan komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du kontaktat vår kundtjänst).

 

Vilka kan vi komma att dela information till och var finns informationen?

BSH kan komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag i BSH-koncernen och till våra leverantörer/samarbetspartners för utförandet av våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och för andra syften som framgår av denna Integritetsspolicy. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

För programmeringstjänster kommer vi att använda ADM Interactive, som skapar och underhåller aktuell webbsida. För att kunna leverera beställda produkter hem till din adress använder vi externa logistik- och transportföretag inom Sverige och för att hantera din betalning använder vi oss av Stripe Europe Payments Limited. Stripe kan komma att tillhandahålla sina betaltjänster genom system som är lokaliserade i USA eller utanför Sverige. Vänligen notera därför att betalinformation kan komma att överföras, processas och lagras utanför Sverige och kan även komma att behöva lämnas ut i sådana fall då tvingande lagstiftning kräver så, vilket redogörs för närmare i Stripe:s Integritetspolicy som finns tillgänglig här. Överföring mellan Stripe och BSH görs inom ramen för US-EU Privacy Shield.

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom BSH-koncernen. Överföring inom BSH-koncernen regleras av bindande företagsbestämmelser.

Myndigheter

BSH kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter, såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi måste enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Avyttring

För det fall BSH säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en framtida säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar. På samma sätt kan BSH lämna och dela personuppgifter om BSH:s kunder, för det fall BSH eller en väsentlig del av alla BSH:s tillgångar förvärvas av en tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vad gör vi inte med dina uppgifter?

BSH kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part såvida du inte samtycker till detta eller det krävs enligt gällande lagstiftning.

Uppgifter om minderåriga

Barn under 13 får inte överföra personuppgifter till oss utan målsmans medgivande.

Länkar till andra webbsidor

Webbsidan innehåller länkar till andra webbsidor. Om du besöker andra webbsidor gäller inte längre BSH:s användarvillkor. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren för dessa webbsidor.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering m.m.

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Stripe som bank, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt;

Om personuppgifterna inte är korrekta

Om behandlingen är olaglig

Om du anser att vi inte längre behöver dina personuppgifter för de ändamål som de samlades in

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat allmän använt och maskinläsbart format som kann överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändning. Om behandlingen grundar sig på berättigat intresse har du rätt att göra invändningar om du anser att dina instressen, rättigheter och friheter väger tyngre än våra berättigade skäl för behandlingen.

Klagomål till tillsynsmyndigheten. Du har rätt att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter.

Hur är det med cookies och liknande spårningstekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att kunna leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse. För mer information om hur BSH använder cookies och liknande, vänligen se information under fliken Cookies.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras vid behov för att t.ex. kommunicera eventuella ändringar av våra tjänster som är av relevans för dataskyddet, p.g.a teknisk utveckling, vid ändringar i BSH:s organisation eller affärsstrategi eller för att uppfylla lagkrav. Av denna anledning uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i denna information genom att besöka vår Webbsida.

Kontakt

Om du har några frågor om dataskydd är du välkommen att kontakta oss via de kontaktvägar som finns under fliken Kontakt- och bolagsinformation.

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 5 juli 2018

___________________________________________________________________________

Användningen av cookies

BSH:s webbplats använder sig av så kallade cookies. Det är en standardiserad teknologi som nästan alla webbsidor använder sig av idag. Syftet är att kunna föra statistik över hur webbplatsen används och ge oss nyttig information om hur vi kan förbättra sidorna för våra användare. I inställningarna till din webbläsare kan du välja att inte acceptera cookies om så önskas.

Cookies påverkar hur vår webbplats fungerar och för bästa möjliga upplevelse bör de vara aktiverade. Du kan ändra dina cookieinställningar när som helst för att antingen tillåta våra webbplatser att placera cookies på din dator eller för att ta bort våra cookies från din dator. Om du tidigare tackade nej till cookies (avaktiverade cookies) och vill ändra inställningen så att du godkänner att vi placerar cookies i din webbläsare ska du klicka på knappen ”Aktivera cookies”. Du behöver bara göra detta en gång, sedan kommer vi ihåg dina inställningar till nästa besök.

Aktivera cookies

Om du tidigare godkänt användning av cookies (aktiverat cookies) och har ändrat dig, ska du klicka på knappen ”Ta bort cookies”. Detta kommer att ta bort de cookies som vi placerade på din webbläsare.

Ta bort cookies

Du kanske måste stänga webbläsaren för att inställningen ”Ta bort cookies” ska verkställas.

Gå till ”Mer information om cookies” för att få reda på mer om cookies och varför vi använder dem.

Mer information om cookies

Om du vill veta mer om cookies i allmänhet och hur du hanterar dem, besök www.aboutcookies.org. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på externa webbplatser.

Funktionscookies

Vi samlar in information om hur besökare använder webbplatsen, t.ex. vilka sidor besökarna besöker oftast, och om de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in någon information som identifierar en besökare. All information som samlas in är i samlad form och anonym. Den används endast för att förbättra webbplatsens funktion.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att webbplatsen kan komma ihåg dina val (t.ex. användarnamn, språk eller region) och anpassa funktioner. Dessa cookies kan också användas för att komma ihåg ändringar i teckenstorlek, teckensnitt och annat som du kan anpassa. Informationen som dessa cookies samlar in kan anonymiseras och de kan inte spåra dina aktiviteter på andra webbplatser.

Målinriktade cookies eller cookies för annonsering

Används för att tillhandahålla annonser som är mer relevanta för dina intressen. De placeras vanligen av annonseringsnätverk efter medgivande av webbplatsens operatör. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer.

Cookies från tredje part

Vi har vidtagit åtgärder för att försöka tillförsäkra att de cookies som används motsvarar ovanstående beskrivningar och att valet ”Godkänn” (aktivera) eller ”Nej tack” (stäng av) kommer att respekteras, men vissa cookies från tredje part kanske fortfarande hämtas. Tyvärr har vi ingen kontroll över dessa cookies och i det här fallet bör du referera till listan över cookies på den här sidan som innehåller ytterligare information

Cookie policy

Användarvillkor

Hemsidan www.care-club.se, ägs av BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, nedan kallat ”BSH”.

Cookies

 1. Den här hemsidan innehåller cookies.
 2. En cookie är en liten textfil, som sparas i användarens dator så att hemsidan vet att användaren besökt hemsidan tidigare, nästa gång användaren besöker den. Textfilen innehåller information och används för att underlätta besökarens användning av hemsidan. En cookie kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. En cookie innehåller inte virus.
 3. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på användarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella hemsidan.

Den andra typen av cookies, är en s. k. sessionscookie. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en användare är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

 1. På www.care-club.se används endast sessioncookies, för att kunna identifiera språkversioner, underlätta presentationen av produkter och för att presentera sökresultatet i bildarkivet. En förutsättning för att kunna använda bildarkivet är att du accepterat användande av sessionscookies. Klicka här för information om de typer av cookies som vi använder.
 2. Vill du inte acceptera cookies kan du ändra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta medför dock att delar av www.care-club.se inte kommer att kunna användas eller fungera korrekt. För att ändra inställningar för cookie klicka här.

Personuppgiftspolicy

 1. Alla personuppgifter som du lämnar till BSH på hemsidan lagras och behandlas av BSH enligt Personuppgiftslagen (”PUL”). Vi kommer inte att samla någon information om dig på hemsidan (t.ex. ditt namn, din adress eller ditt födelsedatum), om du inte frivilligt lämnar sådan (t.ex. via registrering, om du deltar i en undersökning eller lägger order i e-shoppen).
 2. Om du väljer att registrera dig via social sign in (t.ex inloggning via ditt Facebook- eller ditt twitterkonto) kommer registreringsformuläret automatiskt att fyllas i med information som du har valt att göra publik på den sociala media du använder. Du kommer sedan att ges möjlighet att kontrollera och korrigera/komplettera dina uppgifter. Vi kommer inte att hämta någon annan information som kan vara tillgängligt på det sociala mediet (t ex dina intressen, hobbyer eller grupptillhörigheter). Var uppmärksam på att vi inte ansvarar för personuppgiftspolicyn på tredje parts (t ex Facebooks) hemsida. Du bör ta del av personuppgiftspolicyn på varje relevant hemsida som samlar personlig information.
 3. BSH behandlar dina uppgifter i syfte att administrera aktuellt kundförhållande och din användning av hemsidan samt för att genomföra analyser, fullgöra eventuella avtal med dig eller annars vidta åtgärder som du har begärt från oss. Dina personuppgifter kan även komma att användas i marknadsföringssyfte (via email, brev, telefon och sms) såsom för information om kampanjer, produkter eller erbjudanden. BSH Home Appliances AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part (såsom samarbetspartners) för administration. BSH kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om BSH är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket medför att ytterligare personuppgifter om dig därefter inte får samlas in eller på annat sätt behandlas. Uppgifter som redan samlats in får dock fortsätta att behandlas i enlighet med ditt ursprungligen lämnade samtycke. Återkallelse sker enklast skriftligen på följande adress: BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna.
 4. BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig för det fall de är felaktiga och behöver uppdateras.
 5. När du lämnar personuppgifter till BSH enligt ovan samtycker du därmed till att sådant utlämnande av dina personuppgifter får ske.

Användarkonton

Du kan i vissa fall vara tvungen att öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av webbplatsen. Du måste då genomgå en registreringsprocess genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med det aktuella registreringsformuläret. Du ombeds i så fall också att välja ett lösenord. Du bär själv hela ansvaret för att ditt lösenord och konto förblir hemliga och skyddade. Du bär även hela ansvaret för alla aktiviteter som utförs på kontot. Du förbinder dig att genast underrätta BSH om obehörig användning av kontot eller andra säkerhetsintrång. BSH ansvarar inte för eventuella förluster som drabbar dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Ändringar

BSH förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt göra ändringar i, göra tillägg till eller avlägsna hela eller delar av dessa legal notices. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad på gällande villkor.

Villkor för användning av hemsidan

Informationen på hemsidan är så långt som möjligt korrekt vid publicering. BSH gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i informationen, länkar eller annan information som hämtas från hemsidan. BSH påtar sig inte heller något ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnade uppgifter i innehållet på hemsidan. All information tillhandahålls och är avsedd att användas med insikten om att BSH inte kan hållas ansvarig för förlust, skadeståndsskyldighet, skada eller kostnad av något som helst slag som uppkommer helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av användning eller förlitande på sådan information eller på sådan person.

BSH förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller rättelser utan föregående meddelande. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på hemsidan. BSH ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på hemsidan.

Copyright

Innehållet på denna hemsida tillhör BSH och är skyddat enligt lag. Informationen får ej, förutom där annat anges, reproduceras, överföras, kopieras, distribueras eller lagras utan särskilt tillstånd från BSH.

Copyright © 2018, BSH Home Appliances AB

 

Produkten är slut i vårt lager Skriv upp dig på väntelistan Du kan inte lägga till den här produkten i varukorgen för produkten är tyvärr slut i lager. Ge oss din e-postadress och vi informerar dig när produkten har skrivits in igen.
E-post Vi delar inte din adress med någon annan.
Har ingen produkt i vagnen!
0

20% på din första beställning?

Ja tack!

Anmäl dig till vårt nyhetsmail

Registrera dig nu och få 50kr rabatt på din första beställning vid prenumeration.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.